Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2014

purple-elephant
Igłą Szyte
Reposted frommidnightpalace midnightpalace viavolley volley
purple-elephant
Reposted frommidnightpalace midnightpalace viavolley volley

May 21 2014

9134 793f
Reposted fromvolley volley viasooczystozielona sooczystozielona
9252 a85c 500
Reposted fromiPodChick iPodChick via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
purple-elephant
2970 9a1e
Reposted frommadllenn madllenn via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
purple-elephant
0052 189c 500
Reposted fromscorpix scorpix via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
0777 c109 500

menculture-vulture:

Poignant!

purple-elephant
2426 20af
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
purple-elephant
3806 64f1
Reposted fromtortureme tortureme via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
purple-elephant
4876 2a83
Reposted fromvolleyball volleyball
purple-elephant

Bartosz Kurek: Igła! Puk puk!
Krzysztof Ignaczak: Kto tam?
Michał Winiarski: Na pewno nie premia!
Reposted fromvolleyball volleyball
purple-elephant

Krzysztof Ignaczak: Jesteśmy na ruchliwej...
Michał Kubiak: A czy Andrea o tym wie?
Krzysztof Ignaczak: No chyba nie. Jesteśmy na ruchliwej ulicy Nagoi, gdzie pośród tłumu gapiów...
Michał Kubiak: Gapiu tłumów!
Krzysztof Ignaczak: Gapiu tłumów, znaleźliśmy coś ciekawego, gdyż kręci się to i może stamtąd będzie ciekawy widok. Jest to dom towarowy prawdopodobnie, wygląda jak dom towarowy, a mimo wszystko jednak ma coś w sobie...
Michał Kubiak: A mimo wszystko jest młynem.
Krzysztof Ignaczak: (śmiech) Jest młynem. Może mieli żołędzie.
Reposted fromvolleyball volleyball
purple-elephant
0068 a033 500
Reposted fromvolleyball volleyball
9590 e4b0

tyrzgz:

Z cyklu ulubiony mecz: Polska - Rosja na MŚ w Japonii 2006

Time flies. Nie powiem, że byłam wtedy w liceum.

Reposted fromvolley volley viasooczystozielona sooczystozielona
purple-elephant
Dzisiaj nie wierzę w życie pozakołdrowe.
— z głowy
Reposted fromraita raita viasooczystozielona sooczystozielona
purple-elephant
7762 1ef2


Submitted by dreamgirl1
purple-elephant
purple-elephant
0294 b862 500
Reposted fromvolleyball volleyball
purple-elephant
2992 719c
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea via-Mala-Mi- -Mala-Mi-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl